Pot escollir la opció amb plug-in (recomanada), que li permetrà moures amb profunditat a més de en lateral i podrà veure les senyals d'indicació. Per descarregar el plug-in faci clic aquí. Es quelcom més d'un Megabyte, uns 4 o 5 minuts de descarrega. Una vegada descarregat faci doble clic i s'instal·larà sol. De seguit podrà visionar la visita virtual.
La versió Java no necessita plug-in pro te limitacions com que no es veuen els indicadors.

 

 


Recidència Sant Francesc
Cami de Juncadella s/n
08251-Santpedor (Barcelona)
Tel. 93 832 04 52 Fax. 93 827 21 47
e-mail:
residencia@santfrancesc.com